„Európába, de mindahányan”

Csengey Dénes

Három magánszemély a Polgári Törvénykönyvrol szóló 1959. évi IV. törvény 74. § A. bekezdése alapján jogi személyiséggel rendelkezo alapítvány létrehozását határozta el 1991 év második felében. Az alapítók az EURO–HUNGÁRIA nevet adták az alapítványnak, ezzel is hangsúlyozva az alapveto célkituzéseiket.

Az Alapítvány célja:
A magyar népi-nemzeti hagyományokon alapuló, a keresztény értékrendbol és a nemzeti liberális eszmevilágból táplálkozó korszeru gondolatok szélesköru megismertetése, a nemzeti érzületu sajtó és nemzeti médiák támogatása.
Az Alapítványt magánszemélyek hozták létre, és a megalapítás óta sem részesült állami (költségvetési) támogatásban.

Az Alapítvány céljának megvalósítása érdekében:
· támogatja a szellemi épülés, eszmei gyarapodás feltételeit segíto, kiegészíto képzési, önképzési formákat,
· támogatja a muvelodési- és sportszervezeteket, rendezvényeket,
· segíti az európai és nemzeti értékeket együttesen valló nemzeti médiák, az írott sajtó lehetoségeinek feltárását,
· feltételek - s közöttük a szervezeti feltételek – megteremtését, a szervezeti háttér fenntartását, támogatását és muködtetését,
· pályázatokat ír ki és elosegíti a tehetségkutatást,
· tanulmányutakat és ösztöndíjakat biztosít.
Az Alapítvány támogat minden olyan kezdeményezést, amely erosíti Magyarországon az európaiság gondolatát, s amely tudatosítja, népszerusíti a magyarság értékeinek és eredményeinek megismertetését Európában, illetve az egész világon.


Alapítók: Kollár K. Attila - Mészáros László - Sellei Aba