EREDMÉNYEK

Válogatás az Alapítvány pályázataiból, rendezvényeiből, kiadványaiból...


1992
· Batsányi János Gimnázium (Csongrád) – Gólyatábor, kultúrális vetélkedő
· Balatonszárszói Kisebbségi Ifjúsági Tábor

·
People's Acadamy for Minorities - II. PAM Konferencia
· Európa Nap ’92 - Páneurópai Piknik rendezvényei, Sopron (Arizóna színház) >>>
· Ifjúsági Tábor - Mártély ’92 >>>
· Esélyek és remények a Kárpát-medencében (Nemzetpolitikai Szemle sorozat) - tanulmánykötet kiadása >>>
· Támogatás a Top-Tipp Sorsjáték vidéki nagyvárosokban szervezett gálaműsoraihoz
·
A CMAS Víz alatti Fotós Világbajnokságra a Magyar Versenycsapat utazásához támogatás (Magyar Búvár Szövetség)
· Közéleti Kiadó (Szeged) – helyi lap beindítás
· Támogatás a Pátria Zenei Műhelynek, Dinnyés József fellépéseihez az Országos Klubhálózat rendezvénysorozaton(Krónikás Alapítvány)
· Hozzájárulás Mikes Kelemen rodostói szobrának felállításához (Sárospatak, Rákoczi-ház)
·
„A MI KARÁCSONYUNK” című egésznapos rendezvény – családi karácsony a Budapest Sportcsarnokban (A betlehemi csillag üzenete – Szörényi Levente, Koltay Gábor) – kezdeményezése, védnöksége és megrendezése >>>


1993 - 1994 - 1995
· Kronológiai Kiadvány – nemzeti érdekek szolgálata (Interetnica Alapítvány)
· Páll Lajos erdélyi (Korond) költő és festőművész Szárazvillámlás című könyvének kiadása >>>
· VIII. Nemzetközi Restaurátor Szeminárium – kárpátaljai és erdélyi résztvevők támogatása (Magyar Nemzeti Múzeum) >>>
· Íjászverseny egy medvecsaládért… (ARCHON Íjász Szakosztály)
· Szabadulási Népünnepély – Harsány, 1993. június 26. >>>
· Szent István csatahajó búvárrégészeti expedíció – Magyar Búvárrégészeti Alapítvány >>>
·
Diáksziget 1993. augusztus 19-26. – Hajógyári-sziget („Sziget” Kultúrális Kft.) >>>
· „A Mi Karácsonyunk” című egésznapos rendezvény - családi karácsony a Budapest Sportcsarnokban ( A három kívánság egésznapos élő műsora Dévényi Tiborral és vendégeivel) – kezdeményezése, védnöksége és megrendezése >>>

Önálló pályázati kiírások:
· Diák lapok támogatása >>>

Sajtóval, tömegkommunikációval kapcsolatos támogatások:
· Edelényért – szociográfiai videofilm készítése
· Petőfi Népe című hírlap népszerűsítése – előfizetések támogatása
· IDF Központi tábor – sajtó, tömegkommunikációs előadások támogatása
· Magvető Alapítvány egyszeri támogatása

Ifjúsági- és sportcélú támogatások:
· Nyékládházi István – tó sportcélú hasznosítása
· Légisport Egyesület – Nyíregyháza
· Sokorópátkai Önkormányzat - tornacsarnok építése
· Magyar Búvár Szövetség – CMAS Víz alatti Fotó Világbajnokságon résztvevő csapat támogatása
· Cabriolet Control – mozgáskultúra fejlesztése

Könyvkiadás támogatása:
· Ács Károly: „Üvegablakok”
· Gondos Albert: „Az öreg hárs faggatása” >>>
· Az Orbán Balázs Közművelődési Egyesület (Székelyudvarhely) által kiadott Venczel József: „A falumunka útján” című tanulmánykötetéhez. >>>

Egyéb támogatások:
· Magyar Önkormányzatok és Önkormányzati Képviselők Szövetsége
· Csengey Dénes emléktábla elkészítésének és felavatásának támogatása >>>
· Magyar Műhely Alapítvány – Mezőörs és környéke fiataljainak tehetséggondozása - magángimnázium létrehozása >>>
· Magyar Műveltség Szolgálat - határon kívüli magyar kórusok találkozójának támogatása
· Néprajzi Múzeum – Fiatal néprajzkutatók IV. konferenciája
· Ménfőcsanak Alapítvány - nemzeti hagyományok ápolása, a kulturális örökséget megóvó szervezetek és rendezvények támogatása
· BÚVÁRINFÓ >>>
· IV. Lajtha László Nemzetközi Zenei Tábor és Fesztivál (Kőszeg) támogatása >>>
· Alapítvány Klub – tagság >>>


1996 - 1997 - 1998
· A BIZTONSÁGOS MERÜLÉS című konferencia támogatása >>>
· „A kultúra pénze – a pénz kultúrája” - konferencia támogatása (Kultúraközvetítők Társasága)
· Aikido Alapítvány – nyári edzőtáborok támogatása >>>
· Linzenbold Éva – újságíró iskolán történő részvétel támogatása
· Fedezzük fel együtt a víz alatti világot! című búvároktató videofilm elkészítésének támogatása – (Alkotóközösség) >>>


1999 - 2000 - 2001
· Kultúraközvetítők Társasága - rendezvény támogatása >>>
· Aikido Alapítvány – nyári edzőtáborok támogatása (évenként) >>>
· Újságíró tanfolyamon történő részvétel
· Ifjúsági Lokálpatrióta Egyesület (Budapest)


2002
· Gyermek Ki-mit-tud megrendezéséhez támogatás (Nyíregyháza)
· Aikido Alapítvány - nyári edzőtábor támogatása >>>


2003
· Folyamatosan elérhető az Euro-Hungária Alapítvány honlapja, mely CD-ROM-on is elkészült.
· Aikido Alapítvány - nyári edzőtáborának támogatása. >>>
· Pályázat "a magyarországi könnyűbúvárkodás megjelenése a médiában az elmúlt ötven évben".


2004
· A BÚVÁRINFÓ c. lap szerkesztésében való közreműködés, az újság kiadásának szakmai támogatása az esztendő során.
· Az AIKIDO Alapítvány augusztus hónapban, Veszprémben szervezett nyári edzőtáborának anyagi támogatása.
· Az EURO-Hungária Alapítvány célkitűzéseit, tevékenységét, eredményeit összefoglaló CD-ROM kibövített, kiegészített változatának elkészítése.
· „Naptár” című kulturális írássorozat – az írás tartalmazza az egyes hónapok ünnepeit, jeles napjait, csokorba gyüjtve a kapcsolódó népi szokásokat, hagyományokat, megfigyeléseket – összeállítása, megjelentetése a BÚVÁRINFÓ c. újságban, illetve a lap világhálós oldalain.
· Az Alapítvány világhálós oldalainak folyamatos bővítése.


2005
· A Tengeri Só Alapítvány „A víz alatti fimek fesztiválja 2005” rendezvényének médiatámogatása. >>>
· Az Alapítvány munkáját megismertető találkozók szervezése.
· Az AIKIDO Alaptívány nyári edzőtáborozásának támogatása.
· A MAGYARBUVAR.HU világhálós oldal szakmai támogatása.
· A BÚVÁRINFÓ c. lap szerkesztésében való közreműködés, az újság kiadásának szakmai támogatása az esztendő során.
· Az Alapítvány Világhálós oldalának kiegészítése és CD-ROM-jának bővítése.
· Az Alapítvány archív dokumentumainak rendezése.

2006
· Elkészült az Alapítvány megújult Világhálós oldala, mely a www.eurohungaria.hu címen érhető el.
· A 2006-os esztendőben is kiemelten fontos feladatnak tekintettük a BÚVÁRINFÓ c. lap szakmai támogatását…

A BÚVÁRINFÓ kiadását az Alapítvány gyakorlatilag a lap 12 évvel ezelőtti indításától kezdve támogatja, ami elsődlegesen szakmai segítségben, útmutatásban, kapcsolatok építésében nyilvánul meg. Ez a támogatás kölcsönösen előnyös, mivel az újság és Világhálós oldala jó lehetőség az Alapítvány számára is, hogy létezését, tevékenységét szélesebb körben megismertesse. Mi sem bizonyítja a kölcsönös előnyöket jobban, mint az a tény, hogy az Alapítványt támogató magánszemélyek jelentős része került kapcsolatba az elmúlt években a lappal, illetve a BÚVÁRINFÓ-n keresztül jutott el az Alapítványhoz.

· Megújítottuk az Alapítvány Világhálós oldalát…

Az oldal megújítása kisebb részben tartalmi fejlődés, fejlesztés volt, sokkal jelentősebb kérdésnek tekintjük, hogy a korábbi kisebb lehetőségeket biztosító un. „freeweb” helyett saját tulajdonú, un. www-s nevet (domain), illetve tárhelyet szereztünk (vásároltunk.)

· Az új, bővített és kiegészített Világhálós oldalunkról, új CD-ROM-ot készítettünk…

Az Világhálós oldal alapján készülő CD-ROM-ok nem csak komoly, alacsony költségű reklámhordozók, de jó ajándékok, figyelemfelkeltő eszközök is. Az Világhálós oldal az új „www”-s cím megszerzése utáni „áttelepítése”, a meglévő anyagok kiegészítése és színesítése is a 2006. év fontos feladata volt.

Támogatás…
· A korábbi évekhez hasonlóan az AIKIDO Alapítvány anyagi támogatást kért nyári sporttáborához, amit – igaz lehetőségeinket figyelembe véve szerény módon – megítélt a Kuratórium.

Régi kiadvány – új formában…

„Valamikor réges-régen…” Alapítványunk – nagy siker és elismerés mellett kiadta Páll Lajos: Száraz villámlás c. kötetét, az erdélyi festő-költő válogatott munkáit. Úgy gondoltuk, hogy méltó módon emlékezhetnénk meg Alapítványunk megalapításának 15. évfordulójáról, ha ezt a szép és érdekes könyvet ismét megjelentetnénk. Alapítványunk anyagi lehetőségei nem teszik lehetővé a kötet nyomdai úton történő előállítását, viszont – a viszonylag alacsony költségek mellett – elhelyezhetjük a Világhálón a népszerű un. Elektronikus könyvtárban. A kötet elektronikus formában történő feldolgozása megkezdődött, azonban számos különféle ok miatt 2006-ban nem zárult le. E feladatra a továbbiakban is, mint megvalósítandó célra tekintünk.

Együttműködés mások által kezdeményezett programok megvalósításában…

Alapítványunk – felkérés alapján – bekapcsolódott az Esztergomi Spartacus SE Búvár Szakosztály, az FTSK DELFIN Könnyűbúvár Szakosztály együttműködésében Kollár K. Attila ás Kollár Krisztián elgondolása, tervei alapján a dorogi-esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban létrehozott régi búvárfelszereléseket bemutató kiállítás, Búvármúzeum megvalósításába. Alapítványunk a kiállítást a rendelkezésére álló archív képanyagok rendelkezésre bocsátásával, a – világviszonylatban is egyedülálló – létesítmény sajtóanyagainak összeállításával, továbbá az ismertető szövegek elkészítésével segítette. Közös elhatározásból, közös munkával 2006. május 7-ére a Búvármúzeum elkészült és búvárok által azóta is látogatható… >>>

2007

· BÚVÁRINFÓ

A BÚVÁRINFÓ című újság szakmai segítését - az elmúlt évekhez hasonlóan - kiemelten fontos feladatnak tekintettük. E feladat keretében szakmai tanácsadó jelleggel részt vettünk a Szerkesztőség munkájában. Támogatóink segítségével gyarapítottuk a saját és a lap archívumát. A Szerkesztőséggel együttműködve összeállítottuk a lap év végi számának karácsonyi mellékletét. Ötleteinkkel segítettük az újság Világhálós oldalának megújítását, valamint megkezdtük a „naptár” kiegészítését és átdolgozását.

· VILÁGHÁLÓS OLDALUNK

- Az előző évben megújult Világhálós oldalunk (www.eurohungaria.hu) tartalmát folyamatosan frissítettük. E munka keretében - többek között - a korábban már elérhető részeket is képekkel, dokumentumokkal bővítettük.
- Az új, bővített és kiegészített Világhálós oldalunkról, új CD-ROM-ot készítettünk…

· TÁMOGATÁSOK

- A korábbi évekhez hasonlóan az AIKIDO Alapítvány anyagi támogatást kért nyári sporttáborához, amit - igaz lehetőségeinket figyelembe véve szerény módon - megítélt a Kuratórium.
- Önköltségi szinten anyagi támogatást nyújtottunk a BÚVÁRINFÓ karácsonyi mellékletének elkészítéséhez.

· EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁSOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMOKBAN

- Alapítványunk - felkérés alapján - még 2006-ban segítséget nyújtott a dorogi-esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban létrehozott régi búvárfelszereléseket bemutató kiállítás, Búvármúzeum megvalósításába. Az elmúlt évben a kiállításhoz - a szervezők, üzemeltetők kérésére - a korábbiakhoz hasonló nem anyagi jellegű támogatást nyújtottunk. Új képanyagokat és a korábbi szezon tapasztalatai alapján új feliratok terveztünk, illetve szerkesztettünk. (Levegőellátó rendszerek fejlődésének története c. molinó, víz alatti fényképezés története, tablók ismertető szövegei) Az általunk készített anyagokat az üzemeltetők elkészíttették és a Búvármúzeumban elhelyezték.

- A 2007. év novemberében a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalban a Magyar Régészeti és Művészettörténeti Társulat Búvárrégészeti Szakosztálya „Vizit a vízben” címen egy búvártörténeti kiállítást szervezett. A kiállítás megvalósításában való közreműködésre irányuló felkérés alapján a szervezők részére gyűjteményünkből archív fotókat, különféle anyagokat bocsátottunk rendelkezésre.

2008

· BÚVÁRINFÓ

Alapítványunk az elmúlt évben is fontos – fogalmazhatunk úgy is, hogy elsőrendű feladatának – tekintette a BÚVÁRINFÓ című újság szakmai segítését. Kuratóriumunk tagjai tanácsaikkal segítették a lap Szerkesztőségének munkáját. Alapítványunkhoz közel álló (támogató) személyek aktuális információikkal és anyagaikkal az újság tartalmas megjelenését segítették és a lap világhálós oldalának folyamatos frissítésében is közreműködtek.
Kiemelt jelentőségű – önálló – munkánk volt a Kalendárium teljes átdolgozása, aminek használatát a jelen változatban érdekes képanyag is segíti. Egy támogatónk a Kalendárium egyes hónapjainak fontos, vagy érdekes búváreseményeit összeállította és rendelkezésünkre bocsátotta. Ezáltal a BÚVÁRINFÓ világhálós oldalnak átadott anyag búvár „jelleget” is kapott.
A korábbi hagyományoknak megfelelően a lap szerkesztőivel együttműködve, de az Alapítvány önállóan készítette el az újság év végi számának karácsonyi mellékletét.

· VILÁGHÁLÓS OLDALUNK

Alapítványunk még 2006-ban megújult Világhálós oldalunk (www.eurohungaria.hu) tartalmát is több alkalommal frissítettük. Napjainkra gyakorlatilag sikerült az „archív” részek feldolgozása, újabb képekkel, dokumentumokkal történő kiegészítése.
Az új, bővített és kiegészített Világhálós oldalunkról – korábban készített – CD-ROM-ot több érdeklődőhöz, támogatónkhoz, illetve lehetséges támogatónkhoz eljuttattuk.

· TÁMOGATÁSOK

Anyagi támogatás kiutalásáról az elmúlt évben egy alkalommal döntött Kuratóriumunk, a korábbi évekhez hasonlóan az AIKIDO Alapítvány nyári sporttáborának megvalósítását segítettük. Korlátozott pénzügyi lehetőségeink miatt a támogatás szerény összege sokkal inkább elvi, erkölcsi jelentőségű, mint anyagi jellegű. Ennek ellenére az Alapítvány segítségünket fontosnak és hasznosnak minősítette köszönö levelében.

· EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁSOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMBAN

Alapítványunk - felkérés alapján - még 2006-ban segítséget nyújtott a dorogi-esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban létrehozott régi búvárfelszereléseket bemutató kiállítás, Búvármúzeum megvalósításába. Az elmúlt évben is segítséget – nem anyagi jellegű – támogatást nyújtottunk a kiállítás felújításához, bővítéséhez. Elkészítettük a kiállítás új feliratait, megterveztük a Búvármúzeum egy szárazföldön elhelyezhető tájékoztató anyagát. Egy Alapítványukhoz közelálló személy az anyagokat elkészítette, amit a helyszíni munkákban résztvevő búvárok helyeztek el.

2009

· BÚVÁRINFÓ

Az Alapítványunk – a korábbi évekhez hasonlóan – kiemelt feladatának tekintette a BÚVÁRINFÓ című újság szakmai segítését. Több formában igyekeztünk a szerkesztők munkáját, a lapot támogatni. Időnként egyeztettünk a szerkesztőséggel, bizonyos – elsősorban szakmai – kérdésekben tanácsokat adtunk. A lap világhálós oldalán található Kalendáriumot – melynek létrehozásában és fejlesztésében az Alapítvány, illetve segítői évek óta folyamatosan közreműködtek – idén is aktualizáltuk, szövegét és képanyagát egyaránt bővítettük. Az előző évben egy segítőnk a Kalendárium egyes hónapjaihoz összegyűjtötte az érdekes, jeles búváreseményeket, így ez az anyag „búvár jelleget” is öltött. Idén segítőnk a búváresemények egy részéhez képanyagot gyűjtött, amit a lap szerkesztői kiegészítettek és az oldalra feltöltöttek. Hagyományosan részt vettünk a lap decemberi számának – melynek a megjelenéséhez szerény anyagi támogatást is nyújtottunk – laptervének és az ünnepi anyagainak összeállításában. A BÚVÁRINFÓ – elsősorban annak világhálós oldala – kapcsán ebben az évben is sokan ismerkedtek meg Alapítványunk tevékenységével. Tevékenységünk elismeréseként – elsősorban a lapnak nyújtott másfél évtizedes segítségünkért – voltak, akik anyagilag is támogatták Alapítványunkat.

· VILÁGHÁLÓS OLDALUNK

Világhálós oldalunk jelenlegi szerkezetben és megjelenésben még 2006-ban készült el. Az azt követő években látványos kiegészítéseket, bővítéseket végeztünk, mely alapján lényegében a régi idők archív anyagait is feldolgoztuk. Az elmúlt évben is néhány érdekes, időközben előkerült dokumentummal bővítettük – a tárgyévi beszámoló mellett – az aloldalakat, elsősorban a tevékenységünk című részt. Ugyanakkor ezek, s a jövőben várható hasonló kiegészítések nem látványosan jelentkeznek, ugyanakkor az Alapítvány tevékenységének a lehető legteljesebb bemutatását célozzák. A Világhálós oldalról korábban készített, majd kiegészített CD-ROM-ot idén is több érdeklődőhöz, támogatónkhoz, illetve lehetséges támogatónkhoz eljuttattuk.

· TÁMOGATÁSOK

Anyagi támogatás kiutalásáról az elmúlt évben két alkalommal döntött Kuratóriumunk. a korábban már említett BÚVÁRINFÓ decemberi számának megjelenéséhez, valamint A korábbi évekhez hasonlóan az év első felében az AIKIDO Alapítvány nyári sporttáborának megvalósításához nyújtottunk támogatást. Az év végén pedig a BÚVÁRINFÓ decemberi számának megjelenését segítettük anyagilag.  Alapítványunk korlátozott pénzügyi lehetőségeink miatt ezek a támogatás szerény összegűek, s így elsősorban elvi, erkölcsi jelentőségűek. Ennek ellenére az Aikidó Alapítvány segítségünket fontosnak és hasznosnak minősítette köszönő levelében, hasonlóan a BÚVÁRINFÓ szerkesztőségéhez.

· EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁSOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMBAN

Alapítványunk – felkérés alapján – még 2006-ban segítséget nyújtott a dorogi-esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban létrehozott régi búvárfelszereléseket bemutató kiállítás, Búvármúzeum megvalósításába. Az elmúlt évben egy szerény segítséggel járultunk hozzá a Múzeum felújításához: újra elkészítettük a víz alatti kiállítás cserére szoruló feliratait, melyeket a helyszíni munkákban résztvevő búvárok helyeztek el.
Kollár K. Attila, Alapítványunk titkára az elmúlt évben egy Búvárkönyvtárat alapított, amit az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet könyvtára befogadott. Segítséget kért Alapítványunktól a gyűjtemény egy érdekes részének, cikkgyűjtemények összeállításához. Az alapító irányításával és közreműködésével Kuratóriumunk több tagja és segítőink közel tízezer újságkivágást téma- és a megjelenés időpontja szerint rendeztek. Végül is az érdeklődésre számot tartó cikkek 11 db tematikus „dossziéba”
(Búváresemények, búvárszervezetek, búváriskolák, búvárok, Víz alatti barlangkutatás, barlangok, Búvármunkák, ipari búvárok, Magyar búvárrégészet és Szent István csatahajó, Búvárbalesetek, Víz alatti házak, merülési kísérletek, Víz alatti régészet, Hajóroncsok, Titanic, Tengeralattjárók, Híres búvárok) kerültek rendezésre, melyek a Búvárkönyvtárban megtalálhatók. A Búvárkönyvtár világhálós oldala: www.buvarkonyvtar.hu

2010

· BÚVÁRINFÓ

A BÚVÁRINFÓ-t az Alapítvány gyakorlatilag a lap 16 évvel ezelőtti indításától kezdve támogatja. A szakmai segítség 2010. évben elsősorban az újság egyes számainak szerkesztése területén, a „kalendárium” frissítésével és bővítésével, valamint a december – az un. karácsonyi szám – tartalmának és képanyagának összeállításában valósult meg. Alapítványunk a lap segítségével  az év folyamán egy cikkíró pályázatot hirdetett. (Részletesen a későbbiekben.)

· VILÁGHÁLÓS OLDALUNK

A korábban már megújított – www.euhohungaria.hu név alatt elérhető – világhálós oldalunkat az előző évi tevékenységünkről készített beszámolóval frissítettük. Az oldal tartalmát – korábbi évek anyagait – is tovább fejlesztettük, azonban ezek a bővítések, kiegészítések már elsősorban finomítás jellegűek, ezért ezek az apró újdonságok elsőre nem szembetűnők.  A korábbi évektől eltérően idén nem készítettünk oldalunkról új CD-ROM-ot, így az előző éviben készítetteket használtuk fel.

· ANYAGI TÁMOGATÁS

Anyagi támogatás kiutalásáról az elmúlt évben – sajnos egyre szűkülő anyagi lehetőségeink miatt – csak egy alkalommal dönthetett Kuratóriumunk.  A korábbi évekhez hasonlóan idén is az AIKIDO Alapítvány nyári sporttáborának megvalósításához nyújtottunk – szerény – támogatást, amit azonban Alapítvány fontosnak és hasznosnak minősítette köszönő levelében.

· CIKKÍRÓ PÁLYÁZAT

Alapítványunk július első napjaiban egy cikkíró pályázatot hirdetett meg a BÚVÁRINFÓ-ban. Eredeti elgondolásunk szerint a beérkezett és bírálat után rangsorolt – kiválasztott és jutalmazott – cikkek a lapban terveztük megjelenni. Azt is terveztük, hogy amennyiben komolyabb érdeklődés mutatkozik a pályázat iránt (ezért választottuk témaként a roncsmerülést), akkor akár egy kisebb kiadványt is megjelentethetünk az írásokból. (E lehetőségre már a pályázat is kitért.) Sajnos a meghosszabbított határidő ellenére is a pályázatot eredménytelennek kellett nyilvánítaniunk.

· EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁSOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMBAN

Alapítványunk a korábbi évekhez hasonlóan – felkérés alapján – igyekszik bekapcsolódni más, ismerős szervezetek, vagy személyek által meghirdetett és Alapítványunk célkitűzéseivel összhangban lévő kezdeményezésekhez. 2010-ben  ilyen jellegű – szerény – segítséget nyújtottunk a a dorogi-esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban korábban létrehozott – és Alapítványunk által már korábban is nem anyagi eszközökkel támogatott – régi búvárfelszereléseket bemutató kiállítás, a Búvármúzeum karbantartásához. Segítettük az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által korábban már befogadott és önálló gyűjteményként kezelt Búvárkönyvtár cikkgyűjteményének újabb témákkal történő bővítését. Az elmúlt évihez hasonlóan idén is több ezer újságkivágás (!), tematikus rendezéséhez „szerveztünk” segítőket.

2011

· BÚVÁRINFÓ

Alap ítványunk a BÚVÁRINFÓ című újságot - gyakorlatilag – a 17 évvel ezelőtti lapalapítástól támogatja. A szakmai támogatás 2011-ben az újság egyes számainak szerkesztése területén – beleértve az un. témaajánlást is – történő valósult meg. A korábbi évekhez hasonlóan idén is megtörtént a „kalendárium” frissítése és kiegészítése. Tovább bővitettük és pontosítottuk az egyes hónapok búváreseményeit. Közreműködtünk a decemberi, az un. karácsonyi szám tartalmának és képanyagának összeállításában. Idén anyagi támogatást a lap részére nem nyújtottunk.

· VILÁGHÁLÓS OLDALUNK

A néhány éve megújított világhálós oldalunkat az előző, 2010. évi tevékenységünkről készített beszámolóval frissítettük. A korábbi évek anyagait is tovább fejlesztettük, azonban ezek a kiegészítések inkább nevezhetők „finomításoknak”, mint érdemi fejlesztésnek, hiszen azt az elmúlt három évben már elvégeztük. 2011-ben nem készítettünk az eurohunhgaria.hu oldalunkról új CD-ROM-ot, mivel az év során a még a korábbi készítésből megmaradt példányokat használtuk fel.

· ANYAGI TÁMOGATÁS

Anyagi támogatás kiutalásáról az elmúlt évben nem döntött Kuratóriumunk. 

· EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁSOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMBAN

Alapítványunk már évek óta törekszik – részben anyagi forrásainak szűkössége miatt –, hogy mások által kezdeményezett programokhoz támogatóként csatlakozzon. Az ilyen csatlakozások esetében – amennyiben mód és lehetőség van rá – elsősorban kuratóriumi tagjainak és támogatóinak munkájával, ötleteivel igyekszik az adott munka megvalósításban részt venni. Az elmúlt évben két ilyen programba kapcsolódtunk be. Immár hagyományosan, felkérés alapján segítséget nyújtottunk az Esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban korábban létrehozott – és Alapítványunk által már korábban is nem anyagi eszközökkel támogatott – régi búvárfelszereléseket bemutató kiállítás, a Búvármúzeum karbantartásához. E munka keretében a tönkrement színes vízhatlan feliratokat, táblákat készítettük el és adtuk át a búvároknak Felkérést kaptunk a kiállítás gondozóitól, hogy vegyünk részt az év végén megkezdett teljes felújítás és egy 2012-ben nyíló „új kiállítás” megvalósításában. Így bekapcsolódtunk az új kiállítás tervezésbe.

Ugyancsak folytattuk a korábban megkezdett, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által önálló gyűjteményként kezelt Búvárkönyvtár cikkgyűjteményének bővítését és tematikus rendezését. Az elmúlt évben – döntően Alapítványunk segítségével létrehozott – sok ezres újságkivágás gyűjteményének eddig még be nem besorolt anyagainak rendezésében nyújtottunk közvetlen segítséget, illetve támogatóink közül többet „rávettünk” ebben a szakmai ismertetet, figyelmet és nem utolsósorban türelmet igénylő munkában történő közreműködésre.

2012

· BÚVÁRINFÓ CÍMŰ BÚVÁRÚJSÁG TÁMOGATÁSA

Alapítványuk a BÚVÁRINFÓ című újságot a lapalapítástól kezdve támogatja. A 2012-es esztendőben kizárólag szakmai-szellemi – tehát nem anyagi – támogatást nyújtottunk az újságnak. E tevékenység kiterjedt az egyes számokhoz témaajánlásokra és a szerkesztésében való közreműködésre. A korábbi évekhez hasonlóan aktualizáltuk és bővítettük – különösen az új „világnapok” és búváresemények területén - a „kalendáriumot”. Ötletekkel közreműködtünk a BÚVÁRINFÓ aktualizált „Minden, ami búvár’2012” című DVD-jének összeállításában. (Részletek:www.buvarinfo.hu)

  · ALAPÍTVÁNYUNK VILÁGHÁLÓS OLDALA

Az évekkel ezelőtt részleteiben is megújított világhálós oldalunkat – www.euhohungaria.hu – a 2011. évi tevékenységünkről készített beszámolóval frissítettük. Megkezdtük oldalunkról egy új DVD anyagának összeállítását. A munka lényegében elkészült, az ismertetőként és szóróanyagként is használható anyag sokszorosítását csak a 2013-as esztendőben tervezzük.

  · ANYAGI TÁMOGATÁS

Anyagi támogatás kiutalásáról az elmúlt évben nem döntött Kuratóriumunk. 

  · EGYÜTTMŰKÖDÉS MÁSOK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMOKBAN

A korábbi évekhez hasonlóan Alapítványunk elsősorban anyagi forrásainak egyre szűkülő lehetőségei miatt törekszik, hogy mások által kezdeményezett programokhoz támogatóként csatlakozzon. Más – alapítványunk célkitűzéseinek megfelelő – programokba történő bekapcsolódás esetében a kuratóriumi tagjainak és támogatóinak szellemi és fizikai munkájával segítjük a tervezett célok megvalósulását.

Ilyen „más program, nem anyagi segítése” volt 2012-ben az Esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban korábban létrehozott – és Alapítványunk által már korábban is nem anyagi eszközökkel támogatott –
új kiállításának megvalósításának segítése. Alapítványunk egy támogatója – együttműködve a víz alatti kiállítás kitalálóival – elkészítette az új feliratok, képek és molinók tervét, majd jóváhagyás után azok egy részét elkészítette, illetve elkészíttette. (Részletek: www.buvarmuzeum.hu)

Befejeztük a már két évvel ezelőtt megkezdett, az MTA Földrajztudományi Kutatóintézet által önálló gyűjteményként kezelt Búvárkönyvtár cikkgyűjteményének tematikus rendezését. A feladat „oroszlán részét”, a több ezer cikk szétválogatását már korábban elvégeztük, így 2012-re csak a kimaradt és az újonnan előtalált anyagok besorolása maradt. E feladatra is túlnyomó részt a korábbi hasonló munkákban már részt vett támogatóinkat „aktivizáltuk”. (Részletek: www.buvarkonyvtar.hu)

  · ÉVES BESZÁMOLÓ 2012 ›››

2013

· A BÚVÁRINFÓ CÍMŰ LAP TÁMOGATÁSA

Alapítványuk a BÚVÁRINFÓ című újságot a lapalapítástól kezdve támogatja. A 2012-es esztendőben kizárólag szakmai-szellemi (tehát nem anyagi) támogatást nyújtottunk, különösen témaajánlásokkal és a szerkesztésben való közreműködéssel. A korábbi évekhez hasonlóan aktualizáltuk és bővítettük a lap világhálós oldalán (www.buvarinfo.hu) elérhető Kalendáriumunkat. Ebben a munkában a fő hangsúlyt az egyes események – jeles napok, ünnepek – esetében azok képekkel való színesítésére fordítottunk hangsúlyt. A másik kiemelt terület volt az egyes hónapokhoz tartozó búvár évfordulók bővítése. Ezen anyagok alapján hónapról-hónapra javaslatot tettünk a lap világhálós oldalának egy, vagy több részes, a jelentős búvártörténeti értékkel bíró témák hírként történő megismertetésére is. Közreműködtünk a lap „Minden, ami búvár’2013” című DVD összeállításában is.

· ALAPÍTVÁNYUNK VILÁGHÁLÓS OLDALA

A korábban megújított világhálós oldalunkra (www.euhohungaria.hu) a – vonatkozó rendeleteknek megfelelően – feltöltöttük a 2012. évi beszámolónk oldalait, valamint az előző év tevékenységének rövid összefoglalóját. Az oldalt kiegészítettük néhány archív anyaggal, és képpel.

· ANYAGI TÁMOGATÁS

Anyagi támogatás kiutalásáról az elmúlt évben nem döntött Kuratóriumunk.

· KÖZREMŰKÖDÉS MÁS SZERVEZETEK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMOKBAN

Alapítványunk szűkös anyagi forrásai miatt törekszik, hogy mások által kezdeményezett programokhoz támogatóként csatlakozzon. A korábbi években is ezt a gyakorlatot alkalmaztuk, ami – megítélésünk szerint – nem csak pénzkímélő, takarékos megoldás, hanem az Alapítványunk tevékenységébe bekapcsol olyan személyeket, akik nem anyagiakkal kívánnak támogatni bennünket. Ezek a személyes közreműködésekkel, tényleges munkával megvalósuló támogatások-segítségek – véleményünk szerint – közvetve Alapítványunk hasznos tevékenységének és munkájának elismerését is jelentik. A beszámoló évében – egy korábbi, még 2006-ban kötött – együttműködés keretében az Esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban korábban létrehozott Búvármúzeum új kiállításához megtervezett, illetve támogatóink segítségével elkészített, illetve felújított tucatnyi új feliratot, képet és két nagyobb molinót részben cseréltük, illetve megújítottuk.

  · ÉVES BESZÁMOLÓ 2013 ›››

2014

  · A BÚVÁRINFÓ CÍMŰ ÚJSÁG ÉS A LAP VILÁGHÁLÓS OLDALÁNAK TÁMOGATÁSA

Alapítványunk a beszámolás évében  is fő céljának tekintette a BÚVÁRINFÓ című újság –
 nem anyagi jellegű – támogatását. Tevékenységünk elsősorban az egyes lapszámok  szerkesztésében való közreműködésre és azokhoz téma ajánlásokra irányult. Ugyancsak – ez új tevékenység volt – rendszeresen támajavaslatokat-ajánlásokat tettünk a lap naponta frissülő világhálós oldalának (www.buvarinfo.hu), ilettve érdekes, elsősorban külföldi eseményekre hívtuk fel a szerkesztő figyelmét. A korábbiakhoz hasonlóan 2014-ben is aktualizáltuk és bővítettük, képekkel színesítettük a lap világhálós oldalán elérhető Kalendáriumunkat. Ebben a munkában a fő hangsúlyt az egyes események – jeles napok, ünnepek – esetében azok képekkel való színesítésére fordítottunk hangsúlyt. Tovább bővítettük a Kalendáriumhoz kapcsolódó a havi búvártörténeti összeállítást.

  · ALAPÍTVÁNYUNK VILÁGHÁLÓS OLDALA

Világhálós oldalunk „Eredményeink” c. aloldalán a korábbi időszakokhoz néhány kiegészítéssel bővítettük és – természetesen – a feltöltöttük amúlt évi szakmai- és pénzügyi beszámolónkat.

  · ANYAGI TÁMOGATÁS

Anyagi támogatás kiutalásáról a 2014-es évben – elsődlegesen az egyre szűkülő pénzügyi forrásaink miatt – Kuratóriumunk nem döntött. 

  · KÖZREMŰKÖDÉS MÁS SZERVEZETEK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMOKBAN

Már több éve fontosnak tartottuk, s így a beszámolás évében is Alapítványunk szűkös anyagi forrásai miatt, hogy mások által kezdeményezett programokhoz támogatóként csatlakozzon. Elsődlegesen arra törekedtünk, hogy magánszemély segítőinket-támogatóinkat aktivizálva az adott programokban munkákat, feladatokat végezzünk el, így nyújtva támogatást.
Az elmúlt évében – egy még 2006-ban kötött – együttműködés keretében támogattuk (nem anyagilag) az Esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban korábban létrehozott Búvármúzeum kiállítást. Alapítványunk segítői által újból készített és felújított vízálló képeket-feliratokat adtunk át a kiállítás részére.  
Kuratóriumunk elnöke és titkára által rendelzezésre bocsátott sport szakfolyóiratokkal, kiadványokkal és különféle kisebb reklámtárgyakkal, mint adományokkal hivatalos szponzorként támogattuk a II. BME Harcművészeti Gálát.

  · ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. ›››

2015

  · A BÚVÁRINFÓ CÍMŰ ÚJSÁG ÉS A LAP VILÁGHÁLÓS OLDALÁNAK TÁMOGATÁSA

Alapítványunk 2015-ben  is fő feladatának tekintette a BÚVÁRINFÓ című újság szakmai támogatását. Az előző évekhez hasonlóan – sajnos – a lapot anyagilag nem tudruk támogatni.
Így az egyes lapszámok  szerkesztésében működtünk közre, illetve témaajánlásokat adtunk. A témaajánlásokhoz kapcsolódik,  hogy rendszeresen ötleteket adtunk – írásukra jívtuk  fel a figyelmét a szerkesztőknek – az újság naponta frissülő világhálós oldalának híreihez. A korábbiakhoz hasonlóan a beszámolás évében is is aktualizáltuk és bővítettük, képekkel színesítettük a lap világhálós oldalán elérhető Kalendáriumunkat. Ebben a munkában a fő hangsúlyt a képekkel való színesítésére fordítottunk, valamint bővítettük a Kalendárium egyes hónapjaihoz tartozó búvártörténeti összeállítást.

  · ALAPÍTVÁNYUNK VILÁGHÁLÓS OLDALA

Világhálós oldalunk „Eredményeink” c. aloldalán a korábbi időszakokhoz néhány kiegészítéssel bővítettük és – a vonatkozó előírásoknak megfelelően – megjelentettük a 2014. évről készített szakmai- és pénzügyi beszámolónkat.

   · ANYAGI TÁMOGATÁS

Anyagi támogatás kiutalásáról a 2014-es évben – elsődlegesen az egyre szűkülő pénzügyi forrásaink miatt – Kuratóriumunk nem döntött.

    · KÖZREMŰKÖDÉS MÁS SZERVEZETEK ÁLTAL KEZDEMÉNYEZETT PROGRAMOKBAN

Folytattuk a már több éve megkezdett tevékenységünket, s Alapítványunk szűkös anyagi forrásai miatt más szervezetek által kezdeményezett programokhoz támogatóként csatlakoztunk. E feladatokba törekedtünk, hogy az Alapítványunkat segítő-támogató magánszemélyeket bevonjuk. A beszámolás évében – a korábbiakhoz hasonlóan, illetve a 2006. évben megkötött együttműködési megállapodás alapján – nem anyagi forrásokkal – támogattuk az Esztergom-kertvárosi Palatínus-tóban korábban létrehozott Búvármúzeum kiállítást.  A munka során magánszemély segítőink vízálló képeket-feliratokat készítettek, mellyeket a kiállítás részére átadtunk. 

    · ÉVES BESZÁMOLÓ 2015. ›››

2016

A Kuratórium a 2015. évi szakmai tevékenység és a gazdálkodásról készült beszámolók alapján jóváhagyta az Alapítvány tárgyévi működését. A kuratórium és az alapítók a március 30-i ülésükön egyhangúan (3/2016.03.30. sz. Határozat) a 25 éve működő Alapítvány megszüntetéséről döntöttek. Az ezt követő időszakban a kuratórium a korábbi együttműködőkkel egyetértésben a közös tevékenységeket megszüntette és megkezdte az Alapítvány megszüntetésének előkészítését. A kuratórium a tárgyévben anyagi támogatásról nem döntött és a megszüntetéssel kapcsolatos feladatok a tárgyévben anyagi ráfordítással nem jártak.

    · ÉVES BESZÁMOLÓ 2016. ›››

UGRÁS AZ OLDAL TETEJÉRE