Régi fényképek hangulatában

A fenti címmel nemrégiben egy képeslapot közöltünk a Csíki Hírlapban, melyen két, székely ruhába öltözött gyereket láthattunk. Akkor még nem tudtuk, kik is a modellek, ennek kiderítéséhez kértük olvasóink segítségét. Többen visszajeleztek felhívásunkra, kiderült, hogy a csomortáni Bakó család gyerekeiről van szó, Anna-Ibolyáról és Kálmánról. A valamikori kislány fiával, a csíkszentléleki Gondos Alberttel beszélgettünk a családról, a képeslapról.

Mint már említettem, többen is jelezték a fényképen szereplő gyermekek kilétét, elmesélték többek közt, hogy nem képeslapnak szánták a fényképet, de Andory Aladics Zoltán annyira sikeresnek találta, hogy meggyőzte az édesapát. Így abban az időben nagyon sok helyen "megfordult" a Bakó testvérekről készült fénykép. Gondos Alberték otthonát gyerekkora óta díszíti a Csíki Hírlapban közölt fotó, szülei mesélték valamikor, hogy képeslap is készült belőle, de az idők folyamán megfakult a történet. Ismerősei szóltak a felhívásról, ezt követoőn korabeli fényképek után kutatott, majd szívesen mesélt a család történetéről. Nagyapja, a csomortáni Bakó Kálmán tanító volt, tevékeny ember, ő alapította a faluban a fúvószenekart is. Zsindelyes házukra ma is szeretettel gondol vissza Gondos Albert, gyerekszemmel vadregényesnek látta a nagy kertet, melyben szinte minden megtermett: málna, mogyoró, dió, vörösbelű körte, alma. Bakó Kálmánt fúvós zenével kísérték utolsó útjára, ami akkoriban egyáltalán nem volt szokás idős emberek esetében, de lévén, hogy ő alapította a zenekart, a családtól engedélyt kértek erre.
Több fénykép is készült akkor a gyerekekről, Gondos Albert Magyarországon élő nővére el is küldte testvére kérésére a nála lévőket. Ezeken kívül még egyre emlékszik Albert, melyen egyedül állt pityergő édesanyja, aláírásként ez állt alatta: Eltörött a mécses. Bakó Ibolya akkor mintegy hároméves lehetett, bátyja pedig öt, úgy 1932-33-ban készülhettek a fényképek. Mindketten tanítóképzőt végeztek Csíksomlyón, Ibolya nyugdíjas koráig tanított is Vacsárcsiban, Szentmihályon, Fitódban, majd Szentimrére helyezték, "édesapámmal ott ismerkedett meg. Onnan ’58-ban kerültek Szentlélekre - meséli Gondos Albert. - Nagybátyám csak keveset tanított, aztán Balánbányára került könyvelőnek, majd vissza Csíkszeredába a valamikori IPIC-hez, onnan ment nyugdíjba. Mindketten 1997-ben távoztak az élők sorából, nagybátyám márciusban, édesanyám júliusban."
Id. Gondos Albert nevéhez sok minden fuzodik Szentléleken, többek közt ő és a fitódi Balog József kezdeményezték a Xantus-kápolna újjáépítését, de az új szentléleki iskola építésében is oroszlánrészt vállalt. Az öreg hárs faggatása címmel egy brosűrát is megjelentetett, melyben Csíkszentlélek monográfiáját, a kápolna újjáépítésének történetét is megtalálhatjuk -, de ez egy másik történet. A tanítói hagyomány egyik ágon sem folytatódott a Bakó családban. Ibolyának két lánya volt és egy fia, Kálmánnak pedig két fia. Még volt egy fiatalabb testvérük, ő Csíkszeredában él, 73 éves.
Kellemes élményeket idéztünk fel a fényképnek/képeslapnak köszönhetően, jó volt emlékezni "a régi szép időkre". Szívesen vesszük, ha olvasóink hasonló fényképekkel, régi történetekkel keresik fel a szerkesztőséget.

Székely Judith

(Csíki hírlap)