KÖZLEMÉNY

Az Euro-Hungária Alapítvány hagyományteremtő szándékkal július hónap elején cikkíró pályázatot hirdetett. A várt cikkek témája a roncsmerülés volt, ami lehetett valóságos, vagy kitalált történet, vagy akár egy létező roncs bemutatása is. Az írásokat legkésőbb október 10-ig lehetett megküldeni a Búvárinfó Szerkesztőségéhez. Az Alapítvány kuratóriuma a beérkezési határidőt több, mint egy hónappal, november 15-ig meghosszabbította. Az új időpont lejárta után a bírálóbizottság értékelte a pályázatot és javaslata alapján a Kuratórium a 2010. évi cikkíró pályázatot eredménytelennek nyilvánította. (Euro-Hungária Alapítvány kuratórium)

2010. november 19.

FELHÍVÁS
(Ezen az oldalon az Alapítvány által meghírdetett pályázatokat, és azok eredményét tesszük közzé!)

CIKKIRÓ PÁLYÁZAT 2010.

Az Euro-Hungária Alapítvány hagyományteremtő szándékkal CIKKÍRÓ PÁLYÁZAT-ot hirdet.
A cikk témája: roncsmerülés. Az írásban szereplő esemény lehet valóságos, vagy kitalált történet, de lehet egy létező roncs bemutatása is. Pályázni csak korábban még meg nem jelent (jog tiszta) alkotással lehet. A cikk képekkel, rajzokkal történő illusztrálása előnyt jelent.
A cikk terjedelme (képek nélkül) : 2 db A/4-es oldal, 11-es betűméret, normál sorköz.
A pályázaton bárki, saját néven vehet részt legfeljebb két cikkel, kivéve az Alapítvány kuratóriumának és a BÚVÁRINFÓ Szerkesztőségének tagjai és közvetlen hozzátartozói.
A bírálóbizottságot az Alapítvány a kuratóriumi tagjaiból és a BÚVÁRINFÓ Szerkesztőségéből állítja össze.
A pályázatokat Word formátumban 2010. szeptember 10-e és október 10-e között kell a BÚVÁRINFÓ Szerkesztőségéhez elektronikus levélben megküldeni (buvarinfo@buvarinfo.hu). Az anyaghoz mellékelni kell a képeket, ábrákat (min. 1600×1200 pixel, 300 dpi, formátum: JPG, BMP, TIF). Nem szükséges a képeket a szövegbe „beszerkeszteni”, az adott helyre csak a kép nevét kell beírni. Az írásnak legyen címe, továbbá a cikkről egy legfeljebb öt-hat soros összefoglalót kell az írás elején elhelyezni. A pályázathoz nyilatkozatot kell mellékelni az írás első megjelenésének tanúsításáról, a fotók felhasználásának jogosságáról, az ingyenes közzététel engedélyezéséről.
A pályázat elbírálására 2010. november 15-ig kerül sor. A bírálóbizottság dönthet holtversenyről, vagy alacsony színvonalú alkotás elutasításáról. Az első három legjobbnak minősített írás szerzőjét búvárkönyv csomaggal díjazza az Alapítvány. A pályázatra beérkező összes írás megjelenik a BÚVÁRINFÓ világhálós oldalán. A beérkező pályaművek számától és színvonalától függően a legjobb három (hat) írás a BÚVÁRINFÓ újság 2010. december - 2011. április közötti számaiban kerül közlésre. A pályázatok értékelésénél hátrányt jelent: a nem magyar búvár szakkifejezések használata, a fotókon a búvárok hiányos, vagy szabálytalan búvárfelszerelése, a merülőpári gyakorlat durva megsértése.
A pályázat további részletei: NYILATKOZAT

2010. július 5.

Euro-Hungária Alapítvány
kuratórium